Trådlösa system

SEITRON NEW WAVE

Kommunikation sker på frekvensen 868,150 MHz, dubbelt så hög frekvens som i Seitrons första trådlösa version, hälften så stor våglängd, kortare antenner, vilket ger betydligt bättre penetrering genom väggar etc.

IT R011 GSM INTERFACE

GSM interface med 2 digitala utgångar (reläer),
2 digitala ingångar och en temperaturgivare. Med hjälp av SMS meddelanden kan utgångarna styras, deras status samt ingångarna och temperaturen avläsas. Avancerade funktioner för larmhanteringar, temp.reglering inkl antifrostskydd, etc. Återsändning av SMS till upp till 10 olika telefonnummer.
3 lysdioder, samt 2 tryckknappar för lokal manövrering av utgångarna.

Läs mer

Frekvensen, som är relativt ny, är dessutom ren från störningar.
Termostaterna med sin minimalistiska design är tunnare än tidigare och utrustade med helt ny börvärdesratt. Ingen switch i fronten längre. Batteri¬erna varar upp till 6 år. Adressen förprogrammerad på fabriken.
Klocktermostat där lokal tidsprogrammering sker av just den zon som denna termo-stat monteras i.
Konfigurationen på mottagarsidan; All radioutrustning är samlad i den obligatoriska aktiva externa antennen som kommunicerar digitalt med första utstyrningsenheten via en helt vanlig kabel av telefonkabeltyp (ingen koaxial kabel alltså). Den obligatoriska aktiva antennen kan även användas som s.k. Repeater, detta i de fall då avstånden mellan termostaterna och utstyrningsenheterna är långa, eller signalkvaliteten är dålig.
Utstyrningsenheter finns för 8 kanaler och 2 kanaler. Dessutom finns en helt autonom 1-kanals mottagare.
I både 8 kanals och 2 kanals Utstyrningsenheterna finns pumpstyrning som separat extra utgång via en potentialfri reläkontakt
Central tidsprogrammering kan ske genom att ett externt ur kopplas in på Utstyrningsenheten. Tidsprogrammeringen kommer därvid att bli gemensam för samtliga utstyrningskanaler.
Utstyrningsenheterna har båda en digital ingång (Global Stand By) där man med en kontakt kan växla tillståndet från Anti-Frost till Komfort och v.v.. Kontakten kan t ex sitta i GSM-interfacet ITP R321 och då manövreras med hjälp av SMS meddelanden från en mobiltelefon.
Varje kanal i utstyrningsenheten har en tryck-knapp, och när man trycker på denna programmeras avsedd termostat kommunikationsmässigt till just den kanalen.
Utgångarna är av NC-typ, men kan omkonfigureras till NO-typ.
Upp till 10 utstyrningsmoduler (= max 80 kanaler) kan sammankopplas under en och samma aktiva antenn.
Denna konfiguration innebär färre produkter inom ramen för systemet.
Alltså: Enklare, bättre och billigare!

 

Kvalitativt högtstående produkter

046 – 13 31 05

Kvalitativa VVS Produkter

Detta gör vi främst inom golvvärme och automation, på samtliga Skandinaviska marknader. Vi erbjuder kvalitativt högtstående produkter från ledande utvecklingsbolag till ytterst konkurrenskraftiga priser.