Termostater

AR4010 S/K/C/T: 24 VAC

Elektronisk rumstermostat i olika versioner, värme, intern temperaturgivare, PWM-styrning (“pulsbreddsmodulering”), TRIAC utgång med brytförmåga 1A resistiv last, temp. område 10 till 28 °C, temp.sänkning 2 K via externt kopplingsur, kopplingsdifferens 0,2 °C, antifrostskydd vid 5 °C, ventilmotionering varje dygn, fixeras på separat monteringsbas art AS1000, kapslingen finns i 12 olika färger. Finns också tillgängliga i versioner med NO-utgång samt extern temp.givare. Samtliga finns i 230VAC versioner.

R2012/R2022/R4012/R4022: 230 ALT. 24 VAC

Elektronisk rumstermostat, värme, intern temperaturgivare, alt. med lysdiodindikering ‘utgång aktiverad’, relä alt. TRIAC utgång med brytförmåga 1A resistiv last, temp. område ca 10 till 28 °C, temp.sänkning 4 K via externt kopplingsur. Finns också tillgängliga i versioner med NO-utgång samt extern temp.givare.

DOKUMENT

Beskrivning

TA S01M 0001 TG 230V

Tidigare TAE S13 -C: 230v
Elektronisk rumstermostat, värme, intern alt. extern NTC temperaturgivare, lysdiodindikering ‘relä aktiverat’, 1-poligt växlande relä med brytförmåga 5A 250 VAC resistiv last, temp. område 6 till 30 °C, kopplingsdifferens 0,5 °C.

DOKUMENT

Beskrivning

TA S012 0001 TG 24V

Tidigare TAE S13 -C: 24v
Elektronisk rumstermostat, värme, intern alt. extern NTC temperaturgivare, lysdiodindikering ‘relä aktiverat’, 1-poligt växlande relä med brytförmåga 5A 250 VAC resistiv last, temp. område 6 till 30 °C, kopplingsdifferens 0,5 °C.

TAE DI4 -C: 230 ALT. 24 VAC

Elektronisk rumstermostat med display, val värme eller kyla, intern alt. extern PTC temperaturgivare, 1-poligt växlande relä med brytförmåga 5A 250 VAC resistiv last, temp. område 6 till 30 °C, kopplingsdifferens 0,5 °.

DOKUMENT

Beskrivning

TAP D01 BC: 2 X 1,5V AA

Elektronisk rumstermostat med stor multifunktions display, val värme eller kyla, valbart drifttillstånd från/komfort/ekonomi/antifrost/via externt ur, intern alt. extern NTC temperaturgivare, 1-poligt växlande relä med brytförmåga 5A 250 VAC resistiv last, temp. område 5 till 40 °C, kopplingsdifferens 0,0 – 5,0 °C.

DOKUMENT

Beskrivning

TAE ZN4 -C: 230 ALT. 24 VAC VÄRME/KYLA SEKVENS

Elektronisk rumstermostat, neutral zon internt justerbar från 1 till 11 °C, intern alt. extern NTC temperaturgivare, lysdiodindikeringar värme och kyla, 2 separata 1-poliga utgångsreläer vardera med växlande kontakter med brytförmågan 5 A 250 VAC resistiv last, temp. område 6 till 30 °C, kopplingsdifferens 0,5 °C.

DOKUMENT

Beskrivning

TAE KR02C: 24 VAC/DC 0-10V

Elektronisk värmeregulator av PI typ, med 0÷10 VDC utgång (max. 10 mA), extern PTC temperaturgivare, fjärrstyrd nattsänkning möjlig, P-bandet internt justerbart från 1 till 30 °C, valbar I-tid, temp. område 20 till 70 °C.

DOKUMENT

Beskrivning

TAE KW02D: 24 VAC/DC 0-10V

Elektronisk värmeregulator av PI typ, med 0÷10 VDC utgång (max. 10 mA), extern PTC temperaturgivare, fjärrstyrd nattsänkning möjlig, P-bandet internt justerbart från 1 till 30 °C, valbar I-tid, temp. område 20 till 70 °C.

DOKUMENT

Beskrivning

TAM 011 MI: 230 ALT. 24 VAC MEKANISK

Mekanisk rumstermostat, värme, gasmembran, 1-polig växlande kontakt med brytförmåga 16A 250 VAC resistiv last, temp. område 8 till 30 °C, kopplingsdifferens < 1°K

DOKUMENT

Beskrivning

 

TAE SE1 MD: 230 VAC VÄXTHUS

Elektronisk växthustermostat, värme, extern NTC temperaturgivare, lysdiodindikering ‘relä aktiverat’, 1-poligt växlande relä med brytförmåga 6A 250 VAC resistiv last, temp. område -5 till +35 °C, kopplingsdifferens 1 °C, IP54.

DOKUMENT

Beskrivning

TPP ML2 MD: 230 VAC

Elektronisk termostat för panelmontage, val värme eller kyla, extern PTC temperaturgivare, digital display, 1-poligt växlande relä med brytförmåga 8A 250 VAC resistiv last, temp. område -50 till +150 °C, kopplingsdifferens 0 – 10 °C.

DOKUMENT

Beskrivning

WPR-90GD: 20-90 GRADER

Utanpåliggande mekanisk termostat.

 

 

Kvalitativt högtstående produkter

046 – 13 31 05

Kvalitativa VVS Produkter

Detta gör vi främst inom golvvärme och automation, på samtliga Skandinaviska marknader. Vi erbjuder kvalitativt högtstående produkter från ledande utvecklingsbolag till ytterst konkurrenskraftiga priser.